Sikkerhed

I SMS2GO er sikkerhed i højsædet.

Helt fra udviklingen af software og til afsendelse af en besked sørger vi for at sikkerheden er i top ved hjælp af gennemarbejdede principper for sikker programmering, løbende arbejde med GDPR og et dansk datacenter med høj sikkerhed.

Udvikling

Vores udviklingsafdeling arbejder ud fra principper for Security by Design når de laver SMS2GO.

Virksomheden

Gennem en databehandleraftale er din virksomhed sikret at alle data i SMS2GO behandles sikkert.

Afsenderen

Når du som afsender arbejder i SMS2GO er dine data og handlinger sikret via backup og logning.

Modtageren

Modtageren af en besked fra SMS2GO er sikret at vi beskytter de data vi har om personen.

Altid compliant

GDPR

Siden indførslen af GDPR har vi arbejdet med at optimere datasikkerheden i SMS2GO. Vi overholder alle krav indenfor GDPR og har en gennemarbejdet databehandleraftale, der følger med SMS2GO.

Som virksomhed kan du dermed være sikker på at SMS2GO overholder alle krav til datasikkerhed, så de persondata du opbevarer i SMS2GO er i sikre hænder.

Vores løbende arbejde med GDPR styres af et GDPR værktøj, der via et årshjul bringer os igennem revisioner, revideringer og kontroller til tiden. På den måde er vi altid 100% GDPR compliant.

Sikkerheden prioriteres højt

Udvikling

I forbindelse med udviklingen af SMS2GO har vi stort fokus på at opretholde et højt sikkerhedsniveau.

Vores udviklere følger principperne for Privacy by Design, også kaldet indbygget databeskyttelse. På den måde gennemfører vi se passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at overholde de grundlæggende databeskyttelsesprincipper.

Ligeledes har vores udviklingsafdeling fokus på Security by Design for hele tiden at være på forkant med at beskytte data i webapplikationen SMS2GO mod udenforstående sikkerhedsrisici for.

» Læs mere om Privacy by Design

» Læs mere om Security by Design

100% Dansk

Dansk hosting

SMS2GO systemet, herunder alt data, er hostet ved en dansk udbyder og databehandlingen foregår udelukkende i Danmark. Vi har dermed ingen overførsel af persondata til tredjelande.

Vores hostingcenter er certificeret indenfor ISO27001 og får årligt udarbejdet en revisionserklæring (ISAE 3402). Revisionserklæringen fremsendes gerne til vores kunder i forbindelse med det årlige tilsyn.

Forbindelsen til/fra datacentret er sikret med firewall og kaldes kun via en krypteret sikker forbindelse.

Er du klar?

Start gratis prøveperiode nu